ศูนย์รักษาแผล

เบาหวานที่เท้า

delimiter image

แชร์   

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญที่มากกว่าการรักษา คือการฟื้นฟู และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยแผลเบาหวาน ด้วยการบูรณาการการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ทั้งด้านของการวินิจฉัยอาการเบื้องต้น การรักษาแผล และการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังทำการรักษา อาทิ การวินิจฉัยสาเหตุการเกิดแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน การรักษาอาการลุกลามขณะเกิดแผลเบาหวาน หรือการกายภาพบำบัดหลังการรักษา เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตหลังทำการรักษาแผลเบาหวานที่เท้าได้สมบูรณ์ที่สุด

Image module

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มุ่งเน้นที่จะรักษาและเปลี่ยนสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดขาให้ลดลง ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์สูง พร้อมทั้งทีมสหแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่พร้อมให้การรักษา รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง อย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดการรักษา

นอกจากนี้ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเบาหวาน จึงมีบริการรังสรรค์รองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ และมีขนาดที่เหมาะสมกับเท้าของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยจำกัดหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับแผลได้ ทั้งยังช่วยลดโอกาสในการตัดเท้าให้ลดน้อยลง 

“ไม่ใช่แค่แผลที่เราดูแล แต่เราดูแลทั้งชีวิตคุณ”

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า ชั้น 1

  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999

Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module
Image module
Image module
Image module
 • Image
  เครื่อง Versajet Debridement การผ่าตัดด้วยน้ำ
 • Image
  เครื่อง Ultrasonic การเลาะเนื้อเยื่อเล็ก
 • Image
  เครื่อง Hyperbaric Oxygen Therapy การบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ
 • Image
  เครื่อง Floubeam เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะขาดเลือดของอวัยวะ
 • Image
  เครื่อง Gait analysis วิเคราะห์การเดินและการทรงตัว เพื่อประกอบการตัดเท้าที่มีประสิทธิภาพ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า ชั้น 1
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02-836-9999

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools