ศูนย์สุขภาพเด็กดี

delimiter image

แชร์   

ศูนย์สุขภาพเด็กดี บริการให้คำปรึกษาการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ทั้งวัคซีนจำเป็นและวัคซีนเสริม รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา การใช้ภาษา เป็นต้น เพื่อการเติบโตและมีพัฒนาการร่างกายที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ศูนย์สุขภาพเด็กดี ยังให้ความสำคัญกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ด้วยการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครองโดยทีมกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์อย่างใกล้ชิด

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์สุขภาพเด็กดี ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ –
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 3

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์สมองและระบบประสาทในเด็ก

ศูนย์สมองและระบบประสาทในเด็ก

ระบบประสาท สมอง และไขสันหลังในเด็ก ได้แก่ เนื้องอกสมองและไขสันหลัง ขนาดศีรษะผิดปกติ...
ศูนย์หัวใจเด็ก

ศูนย์หัวใจเด็ก

โครงสร้างหัวใจหรือหลอดเลือดใกล้หัวใจสำหรับเด็ก, โรคหัวใจแต่กำเนิด, ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ...
ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนต่าง ๆ, การเจริญเติบโตของกระดูกกล้ามเนื้อและพัฒนาการทางสมอง...
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย, ประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่วันแรกเกิด, ปัญหาการ...
ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก

ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็ก ได้แก่ โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร...
ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

ตรวจสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัย, โรคทั่วไป, โรคเฉพาะทาง, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก...
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

ประเมินภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็ก

ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย อาทิ พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก/มัดใหญ่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคม
และการช่วยเหลือตนเอง

ตรวจร่างกายเมื่อพบผิดปกติส่งปรึกษาแพทย์

ตรวจคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กในแต่ละวัย ได้แก่

 • Image
  วัคซีนโรคคอตีบ
 • Image
  วัคซีนไอกรน
 • Image
  วัคซีนบาดทะยัก
 • Image
  วัคซีนโปลิโอ
 • Image
  วัคซีนฮิบ
 • Image
  วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
 • Image
  วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี
 • Image
  วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
 • Image
  วัคซีนโรต้า (Rota virus vaccine)

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนเสริม ได้แก่

 • Image
  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine)
 • Image
  วัคซีนป้องกันไอพีดี (IPD)
 • Image
  วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก (Enterovirus Type71 Vaccine)
 • Image
  วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
 • Image
  วัคซีนโรคอีสุกอีใส

ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยแก่ผู้ปกครอง
ระบบนัดหมายติดตามอาการ เพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพเด็กดี ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02 836 9999 กด 3
LINE : –

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Accessibility Tools