ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

delimiter image

แชร์   

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก บริการให้คำปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด พร้อมทั้งการประเมินพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาสาเหตุของพัฒนาการล่าช้า สำหรับการวางแผนกระตุ้นพัฒนาการที่เจาะจงและเหมาะสมกับช่วงวัย ด้วยการรักษาทางการแพทย์ กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีประสบการณ์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ชั้น 2
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 3

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์สมองและระบบประสาทในเด็ก

ศูนย์สมองและระบบประสาทในเด็ก

ระบบประสาท สมอง และไขสันหลังในเด็ก ได้แก่ เนื้องอกสมองและไขสันหลัง ขนาดศีรษะผิดปกติ...
ศูนย์หัวใจเด็ก

ศูนย์หัวใจเด็ก

โครงสร้างหัวใจหรือหลอดเลือดใกล้หัวใจสำหรับเด็ก, โรคหัวใจแต่กำเนิด, ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ...
ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนต่าง ๆ, การเจริญเติบโตของกระดูกกล้ามเนื้อและพัฒนาการทางสมอง...
ศูนย์สุขภาพเด็กดี

ศูนย์สุขภาพเด็กดี

วัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมสำหรับเด็กในแต่ละวัย, พัฒนาการตามวัยของเด็ก...
ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก

ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็ก ได้แก่ โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร...
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง

  • ภาวะพัฒนาการล่าช้ารอบด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาการทางภาษาล่าช้า อาทิ การอ่าน การเขียน ความเข้าใจภาษาท่าทาง การได้ยิน เป็นต้น
  • สมาธิสั้น ไม่มีสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง ซน ยุกยิก และกระสับกระส่าย

 • Image
  กลุ่มอาการออทิสซึมหรือออทิสติก

  • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวางแผน และการตัดสินใจ
  • ความบกพร่องของทักษะการเขียน อาทิ เขียนพยัญชนะผิด สะกดคำผิด เขียนตัวหนังสือกลับด้าน เป็นต้น
  • พฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว และรังแกผู้อื่น
  • ความผิดปกติทางระบบประสาทหรือโรคสมองพิการ

 • Image
  การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

  • ตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่วันแรกเกิด
  • กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการรักษาทางการแพทย์ กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด
  • การฟื้นฟูเด็กที่มีภาวะดูดกลืนลำบาก
  • การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 • Image
  การให้คำปรึกษาโรงเรียนแก่ครอบครัวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02-836-9999 กด 3

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ พ่อ-แม่ ควรใส่ใจ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ พ่อ-แม่ ควรใส่ใจ

พัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างต่อเนื่องไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน
เมื่อลูกน้อยติดจอ เสี่ยง “ภาวะออทิสติกเทียม”

เมื่อลูกน้อยติดจอ เสี่ยง “ภาวะออทิสติกเทียม”

ภาวะออทิสติกเทียมมีอาการคล้ายกับโรคออทิสติก ซึ่งภาวะออทิสติกเทียมนั้นเป็นภาวะที่เกิดจากเด็กขาดการกระตุ้นด้านการสื่อสารเท่าที่ควร
PM 2.5 อาจส่งผลให้เด็ก IQ ต่ำ!?

PM 2.5 อาจส่งผลให้เด็ก IQ ต่ำ!?

PM 2.5 คือหนึ่งในมลพิษทางอากาศที่สร้างความเสียหายต่อสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย ที่สูดดมเข้าไป โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ระบบทางเดินหายใจ
อย่าปล่อยให้ลูก เสี่ยง ‘ฮ่องเต้ซินโดรม’

อย่าปล่อยให้ลูก เสี่ยง ‘ฮ่องเต้ซินโดรม’

ฮ่องเต้ซินโดรม (Rich Kid Syndrome) คือกลุ่มอาการของเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครองแบบตามใจมากเกินไป

Accessibility Tools