ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ( WMC Oral Surgery and Maxillofacial Center ) ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการรักษาทางด้านศัลยกรรมในช่องปากและขากรรไกรที่ซับซ้อน โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถให้การรักษาผู้ป่วยขากรรไกรหักเนื่องจากอุบัติเหตุ ผ่าตัดรักษาโรคถุงน้ำและเนื้องอกในช่องปากและขากรรไกร รวมทั้งผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน และให้การดูแลด้านศัลกรรมในช่องปากแก่ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวทางระบบ

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชั้น 4
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร. 02-836-9800 , 02-836-9802

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

แก้ไขการเรียงตัวของฟัน, ขนาดฟัน, สีของฟัน, วีเนียร์, ครอบฟัน, อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน...
ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม

การสูญเสียฟันหรือสูญเสียโครงสร้างฟัน, ฟันปลอมทั้งปาก, ฟันปลอมแบบฐานอะครีลิคและ...
ศูนย์ปริทันตวิทยา

ศูนย์ปริทันตวิทยา

โรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ, ศัลยกรรมปริทันต์, ศัลยกรรมยกไซนัส, ศัลยกรรมเพิ่มความยาว...
ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไปทุกช่วงวัย, การขูดหินปูน, ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์, อุดฟันทั่วไป และอุดฟัน...
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  ถอนฟัน
 • Image
  ผ่าตัดฟันคุด 
 • Image
  ผ่าตัดฟันฝัง 
 • Image
  ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับฟันปลอม
 • Image
  ตัดปุ่มกระดูก 
 • Image
  ผ่าตัดยกไซนัส 
 • Image
  ผ่าตัดขากรรไกร เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • Image
  ผ่าตัดขากรรไก เพื่อแก้ไขรูปร่างความผิดปกติของขากรรไกร
 • Image
  ผ่าตัดเพื่อปรับรูปหน้าและขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
 • Image
  ผ่าตัดรักษาโรคถุงน้ำ (cyst)และเนื้องอกในช่องปากและขากรรไกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (WMC Oral Surgery and Maxillofacial Center) ชั้น 4
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร. 02-836-9800 , 02-836-9802

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools