ศูนย์ต้อหิน

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ต้อหิน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคต้อหินที่มีความผิดปกติของขั้วประสาทตา ลานสายตา และการมองเห็น โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคต้อหิน ตลอดจนการใช้เครื่องมือและเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ อีกทั้งยังลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นถาวร ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ต้อหิน ชั้น 3
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ต้อกระจก

ศูนย์ต้อกระจก

คัดกรองความเสี่ยงโรคต้อกระจก, การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมชนิดแผลเล็กและ...
ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

คัดกรองปัญหาสุขภาพตาในเด็ก, โรคตาที่ซับซ้อนและอาการผิดปกติทางตาในเด็ก, การใช้สายตา...
ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ผ่าตัดรักษาปัญหาเปลือกตา, ผ่าตัดรักษาปัญหาทางเดินน้ำตา, ผ่าตัดรักษาปัญหาเบ้าตา, ตาปลอม...
ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

คัดกรองโรคของจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคเบาหวานที่จอประสาทตา, จอประสาทตาบวม...
ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ความผิดปกติทางสายตา, ต้อกระจก, ต้อหิน, ตาเด็กและกล้ามเนื้อตา, จอประสาทตาและวุ้นตา, จักษุตกแต่ง...
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module
 • Image
  การตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคต้อหินโดยการตรวจวัดความกว้างและความผิดปกติของลานสายตา (CTVF) ด้วยเครื่อง Humphery visual field analyser (HFA)
 • Image
  ให้การรักษาและควมคุมโรคต้อหินด้วยการหยอดยาและการผ่าตัด
 • Image
  อธิบายและให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง พร้อมวางแผนการรักษาระยะยาวต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ต้อหิน ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
ต้อหิน ภัยเงียบสาเหตุคนไทยตาบอดเป็นอันดับ 1!!

ต้อหิน ภัยเงียบสาเหตุคนไทยตาบอดเป็นอันดับ 1!!

“ต้อหิน” เป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นชนิดที่รักษาไม่หาย อันดับ 1 ของโลก! โดยที่โรคต้อหินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย ทั้งวัยเด็ก และวัยทำงาน โ...

Accessibility Tools