ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มุ่งเน้นให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเปลือกตา ทางเดินน้ำตา เบ้าตา โดยมีทีมจักษุแพทย์และศัลยกรรมเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ให้การดูแลรักษาตลอดจนให้คำแนะนำผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ชั้น 3
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ต้อกระจก

ศูนย์ต้อกระจก

คัดกรองความเสี่ยงโรคต้อกระจก, การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมชนิดแผลเล็กและ...
ศูนย์ต้อหิน

ศูนย์ต้อหิน

คัดกรองโรคต้อหิน, การรักษาและควมคุมโรคต้อหินด้วยการหยอดยาและการผ่าตัด
ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

คัดกรองปัญหาสุขภาพตาในเด็ก, โรคตาที่ซับซ้อนและอาการผิดปกติทางตาในเด็ก, การใช้สายตา...
ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

คัดกรองโรคของจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคเบาหวานที่จอประสาทตา, จอประสาทตาบวม...
ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ความผิดปกติทางสายตา, ต้อกระจก, ต้อหิน, ตาเด็กและกล้ามเนื้อตา, จอประสาทตาและวุ้นตา, จักษุตกแต่ง...
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางตา ได้แก่

 • Image
  ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเปลือกตา (Eyelid problems) อาทิ

  โรคหนังตาตก, โรคหนังตาหย่อน, โรคเปลือกตาม้วนเข้า, โรคเปลือกตาแบะออก, ปัญหาก้อนที่บริเวณเปลือกตาและ เปลือกตาฉีกขาดผิดรูป รวมทั้งโรคความผิดปกติของเปลือกตาอื่นๆ เช่น เปลือกตาอักเสบ

 • Image
  ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินน้ำตา (Lacrimal passage problem) อาทิ

  ท่อน้ำตาอักเสบ, ท่อน้ำตาฉีกขาดท่อน้ำตาอุดตัน, ต่อมน้ำตาอักเสบและ ก้อนที่บริเวณต่อมน้ำตาเป็นต้น

 • Image
  ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเบ้าตา อาทิ

  ภาวะตาโปนจากโรคไทรอยด์, ตาโปนจากการมีก้อนในบริเวณเบ้าตาและ กระดูกเบ้าตาหักหรือแตก เป็นต้น

 • Image
  ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับตาปลอม อาทิ

  ผู้ป่วยที่อาจเคยประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับตาปลอม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools