ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

delimiter image

แชร์   

ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคตาที่ซับซ้อนและอาการผิดปกติทางตาในเด็กอย่างครบวงจร โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับการรักษาเด็ก ตลอดจนการให้คำแนะนำผู้ปกครองในการส่งเสริมและดูแลสายตาของเด็ก เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กมีพัฒนาการมองเห็นที่สมบูรณ์

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา ชั้น 3
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ต้อกระจก

ศูนย์ต้อกระจก

คัดกรองความเสี่ยงโรคต้อกระจก, การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมชนิดแผลเล็กและ...
ศูนย์ต้อหิน

ศูนย์ต้อหิน

คัดกรองโรคต้อหิน, การรักษาและควมคุมโรคต้อหินด้วยการหยอดยาและการผ่าตัด
ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ผ่าตัดรักษาปัญหาเปลือกตา, ผ่าตัดรักษาปัญหาทางเดินน้ำตา, ผ่าตัดรักษาปัญหาเบ้าตา, ตาปลอม...
ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

คัดกรองโรคของจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคเบาหวานที่จอประสาทตา, จอประสาทตาบวม...
ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ความผิดปกติทางสายตา, ต้อกระจก, ต้อหิน, ตาเด็กและกล้ามเนื้อตา, จอประสาทตาและวุ้นตา, จักษุตกแต่ง...
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

อาการผิดปกติทางตาในเด็ก

 • Image
  ภาวะที่ตามองเห็นภาพไม่ชัด เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง
 • Image
  ตาแดง
 • Image
  ตากุ้งยิง
 • Image
  ท่อน้ำตาตัน
 • Image
  ตาเขเหล่
 • Image
  หนังตาตก
 • Image
  ต้อกระจก
 • Image
  ต้อหิน
 • Image
  โรคจอประสาทตาผิดปกติ
 • Image
  ภาวะแทรกซ้อนจากโรคร้ายแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  ตรวจสุขภาพตาเพื่อมองหาและคัดกรอง ปัญหาสุขภาพตาในเด็กตั้งแต่เริ่มต้น
 • Image
  ให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับการใช้สายตาและการดูแลดวงตาในเด็ก
 • Image
  ให้การรักษาตามโรคและความผิดปกติของการมองเห็น เช่น การให้แว่นในเด็กที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น การใช้ยาสำหรับภูมิแพ้ที่ตาและโรคติดเชื้อทางตา รวมถึงการรักษาโดยการผ่าตัดสำหรับภาวะตาเหล่ หนังตาตก หรือต้อกระจกในเด็ก เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

Accessibility Tools