ศูนย์ต้อกระจก

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ต้อกระจก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยต้อกระจก อาทิ ผู้ที่มีภาวะเลนส์ตาขุ่น ตามัว และมองเห็นสีของภาพผิดเพี้ยน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ ให้การดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้แผลผ่าตัดเล็ก สามารถฟื้นตัวไว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ

โดยให้ความสำคัญผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรับบริการ ด้วยความเอาใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนตลอดการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ต้อกระจก ชั้น 3
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ต้อหิน

ศูนย์ต้อหิน

คัดกรองโรคต้อหิน, การรักษาและควมคุมโรคต้อหินด้วยการหยอดยาและการผ่าตัด
ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

ศูนย์โรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

คัดกรองปัญหาสุขภาพตาในเด็ก, โรคตาที่ซับซ้อนและอาการผิดปกติทางตาในเด็ก, การใช้สายตา...
ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ศูนย์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ผ่าตัดรักษาปัญหาเปลือกตา, ผ่าตัดรักษาปัญหาทางเดินน้ำตา, ผ่าตัดรักษาปัญหาเบ้าตา, ตาปลอม...
ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

ศูนย์จอประสาทตาและวุ้นตา

คัดกรองโรคของจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคเบาหวานที่จอประสาทตา, จอประสาทตาบวม...
ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

ความผิดปกติทางสายตา, ต้อกระจก, ต้อหิน, ตาเด็กและกล้ามเนื้อตา, จอประสาทตาและวุ้นตา, จักษุตกแต่ง...
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module
 • Image
  บริการตรวจวินิจฉัย คัดกรองความเสี่ยงโรคต้อกระจก เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Image
  ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม ชนิดแผลเล็ก โดยวิธีการสลายต้อด้วยเครื่องสลายต้อคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification With Intraocular Lens)
 • Image
  ให้การรักษาโดยวิธีผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม แบบเปิดแผลกว้าง (Extracapsular Cataract Extraction with Intraocular Lens)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ต้อกระจก ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ *3621-2

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
ตามัว มองไม่ชัด เห็นแสงจ้า เห็นภาพซ้อน อาจเป็นอาการของ “ต้อกระจก”

ตามัว มองไม่ชัด เห็นแสงจ้า เห็นภาพซ้อน อาจเป็นอาการของ “ต้อกระจก”

ต้อกระจกสาเหตุของการตาบอดอันดับ 1 ของโลก! เนื่องจากต้อกระจกนั้นเป็นความเสื่อมของเลนส์ตาที่เกิดขึ้นตามวัย จึงไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ยังโชคดี...
แพ็กเกจ ผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจ ผ่าตัดต้อกระจก

ตามัว มองไม่ชัด เห็นแสงจ้า เห็นภาพซ้อน เสี่ยงโรค "ต้อกระจก"

Accessibility Tools