ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์

delimiter image

แชร์   

ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการการตรวจวัดขนาด ออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิต ดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหวกายอุปกรณ์เทียม (prosthesis) กายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทดแทนอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะที่ขาดหายไป เช่น ขาเทียม แขนเทียม นิ้วมือเทียม เป็นต้น

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์ ชั้น 3

  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ
  วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.
 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 ต่อ 5370,6370

  LINE : @wmcrehab

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์ออฟฟิศซินโดรม

ความสมดุลของกล้ามเนื้อและโครงสร้าง, กล้ามเนื้อหดรั้ง, กระดูกสันหลังคด, ไหล่ห่อหลังค่อม...
ศูนย์บำบัดอาการปวด

ศูนย์บำบัดอาการปวด

ปวดเรื้อรัง, ฝังเข็มลดปวด, ปวดปลายประสาทเรื้อรัง, การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, การฝึกกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปเล่นกีฬา...
ศูนย์กิจกรรมบำบัด

ศูนย์กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด, ปัญหาการกลืน, เด็กพัฒนาการช้า,เด็กสมาธิสั้น, ผู้ป่วยอ่อนแรง
ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด

การบำบัดรักษาด้วยธาราบำบัดทุกช่วงวัย ได้แก่ การบำบัดระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท...
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว, การป้องกันความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บซ้ำ...
ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

เทคโนโลยีฟื้นฟูร่างกายด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ Cyberdyne Robotics, ฟื้นฟูการเดินการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา(Gait Analysis)

 • Image
  โปรแกรมตรวจประเมินเท้าเบาหวานจากการวิเคราะห์การลงน้ำหนักจากการเดิน (Gait Analysis)

  เครื่องวิเคราะห์การลงน้ำ หนักจากการเดินจะทำให้พบว่าผู้ป่วยให้แรงกดต่อส่วนใดของเท้ามากกว่าปกติ และมีแนวโน้มที่จะเกิดแผลใหม่ในอนาคต นอกจากผลวิเคราะห์จะช่วยเป็นข้อมูลในการตัดรองเท้าเฉพาะรายแล้วยังช่วยในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเข่าและสะโพก ได้อีกด้วย

 • Image
  กายอุปกรณ์ (Orthotics and Prosthetics)

  อีกศาสตร์ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่จะช่วยออกแบบอุปกรณ์ สำหรับใช้เสริมการเคลื่อนไหว หรือใช้เป็นอีกหนึ่งอวัยวะ อาทิเช่น ขาเทียม อุปกรณ์ช่วยพยุง (brace) นิ้วเทียมซิลิโคน เป็นต้น เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มีการเคลื่อนไหวได้อิสระยิ่งขึ้น การครอบคลุมบริการทั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์ ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ 5370,6370

LINE : @wmcrehab

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

Accessibility Tools