ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด

delimiter image

แชร์   

ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว อาทิ อาการปวด อ่อนแรง รบกวนการทำงาน การเล่นกีฬา หรือกิจวัตรประจำวันอื่นๆ อันเนื่องจากภาวะของโรคหรือความไม่สมดุลของโครงสร้างข้อต่อและกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ และวางแผนการรักษาร่วมกับความต้องการของผู้ป่วย ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด อาทิเช่น การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา การใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์และรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงฟื้นฟูความแข็งแรง ป้องกันการกลับมาเจ็บซ้ำ ด้วยการให้สุขศึกษา เช่น ท่าทางและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับลักษณะงานและการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Image module

นอกจากนี้ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการที่มีความโดดเด่นด้านการบำบัดรักษาด้วยธาราบำบัด ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้คุณสมบัติของน้ำที่มีความหลากหลาย ทั้งกระแสไหลวน และแรงลอยตัว เป็นได้ทั้งแรงต้านแรงพยุง ประยุกต์ออกแบบท่าบริหารเฉพาะตัว สามารถใช้ได้ดีกับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในสภาวะของโรค และข้อจำกัดด้านสรีระ โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมฝึกฝนมาโดยเฉพาะ

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ชั้น 3
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02 836 9999 ต่อ 5370,6370

  LINE : @wmcrehab

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์ออฟฟิศซินโดรม

ความสมดุลของกล้ามเนื้อและโครงสร้าง, กล้ามเนื้อหดรั้ง, กระดูกสันหลังคด, ไหล่ห่อหลังค่อม...
ศูนย์บำบัดอาการปวด

ศูนย์บำบัดอาการปวด

ปวดเรื้อรัง, ฝังเข็มลดปวด, ปวดปลายประสาทเรื้อรัง, การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์

ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์

รองเท้าเบาหวาน, ประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวาน, อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนไหว ได้แก่ ขาเทียม...
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, การฝึกกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปเล่นกีฬา...
ศูนย์กิจกรรมบำบัด

ศูนย์กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด, ปัญหาการกลืน, เด็กพัฒนาการช้า,เด็กสมาธิสั้น, ผู้ป่วยอ่อนแรง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว, การป้องกันความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บซ้ำ...
ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

เทคโนโลยีฟื้นฟูร่างกายด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ Cyberdyne Robotics, ฟื้นฟูการเดินการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  ให้บริการตรวจ รักษา ฟื้นฟู ป้องกันผู้ที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้สูงวัยและเด็ก
 • Image
  ดูแลและให้ความพร้อมแก่นักกีฬา ก่อน ขณะ และหลังการแข็งขัน เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์พร้อมแข่งขัน และรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
 • Image
  การดูแลและรักษาในหญิงตั้งครรภ์ โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และหลังคลอด
 • Image
  บริการรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพด้วยธาราบำบัดทุกช่วงวัย ได้แก่ ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง ผู้ที่ปัญหาข้อเสื่อม ฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้สูงอายุ เด็กพัฒนาการช้า ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมสุขภาพแม่ตั้งครรภ์เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 836 9999 ต่อ 5370,6370

LINE : @wmcrehab

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image
ธาราบำบัด (Aquatic Therapy)

ธาราบำบัด (Aquatic Therapy)

ธาราบำบัด คือการนำคุณสมบัติของน้ำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ โดยน้ำจะมีแรงลอยตัว ช่วยลดแรงกดต่อข้อต่อ และการเคลื่อนไหวช้าๆในทิศทางต่า...
‘ธาราบำบัด’ ตัวช่วยสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ‘โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’

‘ธาราบำบัด’ ตัวช่วยสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ‘โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’

‘ธาราบำบัด’ ตัวช่วยสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ‘โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’ ประโยชน์ของ ‘ธาราบำบัด’

Accessibility Tools