ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

delimiter image

แชร์   

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มุ่งเน้นที่จะคืนอิสรภาพด้านการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ป่วย ด้วยการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บซ้ำ หรือภาวะแทรกซ้อนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการ “ธาราบำบัด” ซึ่งเป็นทางเลือกของการบำบัดทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ที่จะช่วยพยุงและรองรับทุกส่วนของร่างกาย ลดแรงกระแทก รวมถึงบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึกและออกกำลังกายในน้ำ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยนักกายภาพบำบัดทีมธาราบำบัดที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาโดยเฉพาะ

Image module

นอกจากนี้ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยี “หุ่นยนต์ไซบอร์กทางการแพทย์” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ช่วยเดินนวัตกรรมสุดล้ำสั่งการโดยตรงจากสมอง เชื่อมโยงระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์กับความคิดของผู้ป่วยแบบเรียลทาร์ม แตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็ว


“นวัตกรรมแห่งการรักษาฟื้นฟู นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน”

 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3​
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

delimiter image
ศูนย์ออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์ออฟฟิศซินโดรม

ความสมดุลของกล้ามเนื้อและโครงสร้าง, กล้ามเนื้อหดรั้ง, กระดูกสันหลังคด, ไหล่ห่อหลังค่อม...
ศูนย์บำบัดอาการปวด

ศูนย์บำบัดอาการปวด

ปวดเรื้อรัง, ฝังเข็มลดปวด, ปวดปลายประสาทเรื้อรัง, การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์

ศูนย์รองเท้าเบาหวานและกายอุปกรณ์

รองเท้าเบาหวาน, ประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวาน, อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนไหว ได้แก่ ขาเทียม...
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, การฝึกกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปเล่นกีฬา...
ศูนย์กิจกรรมบำบัด

ศูนย์กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด, ปัญหาการกลืน, เด็กพัฒนาการช้า,เด็กสมาธิสั้น, ผู้ป่วยอ่อนแรง
ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด

การบำบัดรักษาด้วยธาราบำบัดทุกช่วงวัย ได้แก่ การบำบัดระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท...
ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

เทคโนโลยีฟื้นฟูร่างกายด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ Cyberdyne Robotics, ฟื้นฟูการเดินการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ
Image module
Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module
Image module
Image module
Image module

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Rehabilitation Center

 • Image
  การตรวจรักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ( ไปกลับ )
 • Image
  การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย หรือ Electrodiagnostic Study
 • Image
  การรับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูไว้นอนโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
 • Image
  การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ เช่น การฉีดยาเฉพาะที่เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ( Local Antispastic Agent Injection ) , การฉีดยาเฉพาะจุดเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ( Myofascial Pain Release Injection)
 • Image
  การตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว เช่น อัมพาตครึ่งซีกจากโรงหลอดเลือดสมอง ( Cerebral Vascular Disorder ) ,อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ( Spinal Cord Injury) , ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ ( Traumatic Brain Injury ), อัลไซเมอร์ , พาร์กินสัน เป็นต้น

 • Image
  การตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อเสื่อม การขยับเคลื่อนข้อต่อ การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประคบร้อนเย็น กระตุ้นไฟฟ้า คลื่นเหนือเสียง การใช้เทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัดประกอบการรักษา
 • Image
  ฟื้นฟูโรคในระบบหลอดเลือดหัวใจ และปอด รวมไปถึงการเพิ่มความทนทาน และการใช้ชีวิตได้โดยอิสระของผู้ป่วย
 • Image
  กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย เช่น ข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง โรคอัลไซเมอร์ หลังเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก ภาวะการสูญเสียการทรงตัว โดยการให้โปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้สูงวัยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมการฝึกผสานกับเทคโนโลยีการรักษาด้วยเครื่องฝึกการทรงตัว Balo trainer และเกมส์การจำลองการเดินคล้ายสถานการณ์จริงด้วย Gait triner zebris
 • Image
  การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในหญิงตั้งครรภ์ โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และหลังคลอด
 • Image
  การให้บริการธาราบำบัด ด้วยคุณสมบัติของน้ำ ซึ่งจะเป็นได้ทั้งแรงต้านและแรงสนับสนุนช่วยพยุงส่วนของร่างกาย จึงสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพได้แม้แต่ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง เพื่อประสิทธิภาพนักกายภาพบำบัดจะออกแบบโปรแกรมการฝึกตามปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละราย เช่น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายคุณแม่ตั้งครรภ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อและข้อ การฝึกผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง การฝึกผู้ที่มีปัญหาทางระบบประสาท การส่งเสริมสุขภาพเด็กทารก
 • Image
  ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ด้วยหุ่นยนต์ DAZZBOTT ROBOTICS Solutions in Healthcare นวัตกรรมสุดล้ำ ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย ด้วยการสั่งการจากสมอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Center) ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร : 02 836 9999 ต่อ 5370,6370
LINE : wmcrehab

ทีมนักกายภาพบำบัด

เราให้บริการดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ดุจญาติมิตร ภายใต้การดูแลจากทีมนักกายภาพบำบัดที่มากประสบการณ์ ผ่านการอบรมจากหลักสูตรในสาขาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

VDO บริการ

เราพร้อมมอบประสบการณ์การรักษาให้แก่ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษา ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image

รักษาอาการปวดออฟฟิศซินโดรม ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์!

รักษาอาการปวดออฟฟิศซินโดรม ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์!

ความเจ็บปวดของผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม สามารถถูกบรรเทาและรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยการทานยา และการทำกายภาพบำบัด
รักษาอาการปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็ก PMS

รักษาอาการปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็ก PMS

อกไก่ต้องมีคนหมัก แต่อกหักยังไม่ทรมานเท่าปวดคอ บ่า สะบัก สัญญาณบ่งชี้และความทรมานของผู้เป็น “ออฟฟิศซินโดรม”
บรรเทาปวด ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง high power laser therapy

บรรเทาปวด ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง high power laser therapy

เครื่องเลเซอร์กำลังสูง(high power laser therapy) คือเครื่องมือที่ทำการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยแสงเลเซอร์ความยาวคลื่นเดียว

แพ็กเกจ ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยระบบ AI

แพ็กเกจ ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยระบบ AI

หากนอนกรนเสียงดังเหมือนสำลักน้ำลาย หรือหายใจแรงขณะนอนหลับเป็นประจำ อย่ามองข้าม
แพ็กเกจ ลดปวด ออฟฟิศซินโดรม

แพ็กเกจ ลดปวด ออฟฟิศซินโดรม

ปวดคอ-บ่า-ไหล่ สัญญาณเตือน "ออฟฟิศซินโดรม" ปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม!!
แพ็กเกจ กระตุ้นการกลืนด้วย Vital Stim

แพ็กเกจ กระตุ้นการกลืนด้วย Vital Stim

กลืนลำบาก สำลักขณะรับประทานอาหาร การกลืนไม่มีประสิทธิภาพ ต้องกลืนซ้ำ
‘ธาราบำบัด’ ตัวช่วยสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ‘โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’

‘ธาราบำบัด’ ตัวช่วยสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ‘โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’

‘ธาราบำบัด’ ตัวช่วยสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ‘โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’ ประโยชน์ของ ‘ธาราบำบัด’
หยุดปวดเรื้อรัง เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตที่ดีกว่า

หยุดปวดเรื้อรัง เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตที่ดีกว่า

อาการปวดหลังเรื้อรัง เป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาการจะมีตั้งแต่ปวดเล็กน้อย

Accessibility Tools