ศูนย์ระงับปวด คอ
บ่า ไหล่ หลัง

delimiter image

แชร์   

ศูนย์ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการปวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย การปวดแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ได้แก่ คอ บ่า ไหล่ หลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น หรือการกดทับของเส้นประสาท โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเลิศ

Image module
 • Image
  ที่ตั้งศูนย์

  ศูนย์ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

 • Image
  เวลาทำการ

 • Image
  ช่องทางติดต่อ

  โทร 02-836-9999 กด 4

Image module
Image module
Image module

บริการและการรักษา

delimiter image
Image module

บริการและการรักษา

 • Image
  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง การหาสาเหตุและการรักษาฟื้นฟู
 • Image
  การตรวจวินิจฉัย โดยการตรวจร่างกาย อัลตราซาวน์และ MRI
 • Image
  การรักษาโดยการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อ

 • Image
  การฉีดยาเฉพาะจุดบรรเทาอาการปวดอักเสบของข้อ กล้ามเนื้อ และโดยรอบเส้นเอ็น ภายใต้เครื่อง ultrasound หรือ Fluoroscopy
 • Image
  คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการกลับมามีอาการซ้ำ
 • Image
  การดูแลต่อเนื่องโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับแพทย์ผู้ทำการรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ระงับปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)
โทร 02 -836-9999 กด 4

แพทย์ประจำศูนย์

delimiter image

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Title Heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

VDO Title

Can Press to insert Video

Can Press to insert Video

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image module
Image module
Image module
Image module

บทความและแพ็กเกจโปรโมชั่น

delimiter image